WIELKOPOSTNE SKUPIENIE DLA MŁODZIEŻY: KOCHAJ, ALBO RZUĆ!

Pod tym hasłem przebiegało spotkanie dla młodych w Ełku, prowadzone przez Siostry Benedyktynki Misjonarki dnia 11 marca 2017 r. Konferencja s. Blanki – odwołująca do rozumienia Wielkiego Postu jako czasu łaski budowania relacji z Bogiem i bliźnimi, a zakorzeniona w koptyjskiej ikonie Przyjaźni z VI w. – wprowadziła nad do pracy w grupach na podstawie perykopy Łk 5,17-26 o paralityku, którego niosło czterech… Wspólne refleksje i posiłek – przygotowane i koordynowane przez s. Donatę – wzmocniły siły, by zanurzyć się w wyjątkowym klimacie Drogi Krzyżowej z życia wziętej, która – jak się okazało – wielu z nas głęboko poruszyła… Dziękujemy za obecność i modlitwę ks. Adrianowi Sadowskiemu oraz klerykom WSD EŁK – Piotrowi i Bartkowi, s. Judycie, s. Donacie i s. Blance, dzięki którym mogliśmy przeżyć wspólne chwile wielkopostnej refleksji i budowania relacji z Bogiem i między sobą!