Nasze inicjatywy

Cieszymy się, że Centrum Oświatowo Dydaktyczne szybko i sukcesywnie rozpoczęło realizację wyznaczonych sobie celów.

Pierwszą uruchomioną przestrzenią działalności była Księgarnia św. Jerzego, której uroczystego poświęcenia w dniu 1 czerwca 2006 roku dokonał J. E. Ks. Bp Jerzy Mazur SVD, Ordynariusz Ełcki. Następnie został otwarty punkt Ceremonie w Suwałkach (Pl. Piłsudskiego 2 przy kościele p.w. św Aleksandra), a jako trzeci – punkt Dewocjonalia w Ełku (ul. 3-go maja 10). Księgarnie wychodzą naprzeciw potrzebom duchownych i świeckich naszej diecezji. Pragniemy, aby każdy znalazł w niej coś dla siebie, a sama Księgarnie – by były miejscem spotkania Boga w drugim człowieku.

Drugą inicjatywą podjętą przez Centrum jest pracownia poligrafii i Wydawnictwo Naukowe  Adalbertinum (wpisane na listę Wydawnictw MNiSW uzyskało 80 pkt! i unikatowy Identyfikator Wydawnictwa 67300), co szczególnie jest istotne dla ludzi nauki. To tu pracują młodzi ludzie, którzy angażują swoje talenty, ideały i serce, aby wykonywane projekty graficzne, prace, strony internetowe czy wydruki były jak najpiękniejsze. Przyjmujemy zlecenia poligraficzne z całego kraju i realizujemy w nowoczesnym parku maszynowym. Jednocześnie prowadzimy usługi w zakresie wszelkiego typu opraw dokumentów, ksiąg parafialnych i innych, dzięki czemu nasza pracownia staje się miejscem spotkania dla kapłanów, sióstr zakonnych, nauczycieli, katechetów, uczniów i studentów oraz biznesmenów. Dzięki tej działalności – możemy realizować zamierzone cele.

Kolejną inicjatywą było uruchomienie pracowni haftu komputerowego i szycia. To tu powstają piękne sztandary, chorągwie, szaty liturgiczne, ale i alby komunijne, stroje ministranckie, lektorskie czy kapłańskie. Tu również powstają spersonalizowane hafty na koszulki, kurtki, odzież reklamową i inne formy wizualizacji na tkaninach. Tu też przygotowujemy haft na szatki do chrztu.

Z myślą o parafiach uruchomiliśmy Opłatkarnię, gdzie powstaje chleb na stół eucharystyczny (hostie i komunikanty), a także – opłatki na stół wigilijny. W tym dziele wspierają nas Siostry Karmelitanki w Witynach.

Dla upamiętnienia Osoby Jana Pawła II w Diecezji Ełckiej powstały Szlaki Papieskie: Szlak Tajemnice Światła (z Ełku do Wigier), Kajakowy Szlak Papieski Tajemnice Zawierzenia (Wigry-Studzieniczna) oraz Kajakowy Szlak Papieski Apostołów Miłosierdzia (Krutyń-Pisz). Cieszymy się, ze korzysta z nich wiele osób indywidualnych, rodzin z dziećmi, przyjaciół, a także grupy zorganizowane.

Kolejną formą rozpoczętych przez nas działań jest prowadzenie różnego typu szkoleń, podczas których stwarzamy możliwość duchowego wzrostu, poszerzenia wiedzy, podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz poznania ciekawych ludzi nauki i sztuki. Mamy nadzieję, że tego typu działania dydaktyczne pomogą jeszcze pełniej realizować swoje człowieczeństwo i chrześcijaństwo w zwyczajnej codzienności.

Wszystkie inicjatywy i działania, jakie zostały podjęte w 18-letniej historii działania Centrum, zostały szczegółowo opisane w publikacji EX VITA VIVIT wydanej w naszym Wydawnictwie Adalbertinum z okazji 30-lecia Diecezji Ełckiej. Poniżej zamieszczamy treść tego artykułu: