Szlaki papieskie

Podczas swojej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r. papież zwrócił się do zebranych w Nowym Targu pielgrzymów ze słowami Pilnujcie mi tych szlaków, a po powrocie do Watykanu niejako dopełnił swe życzenie: dobrze by było umieścić w [mojej] biografii wszystkie trasy na których byłem, żebym tak był wrośnięty w polską ziemię. Nie można pozostać obojętnym ani na papieskie wezwanie, ani na jego nauczanie.

Okazją do udzielenia tych odpowiedzi są utworzone – z inicjatywy J. E. Ks. Bpa Jerzego Mazura SVD, ordynariusza Diecezji Ełckiej – Szlaki Papieskie Tajemnice Światła (pieszy, rowerowy, konny) z Ełku na Wigry, Tajemnice Zawierzenia (kajakowy) z Wigier do Studzienicznej oraz Apostołów Miłosierdzia (kajakowy) z Krutynii do Pisza. Ich przesłanie jest proste: podążając duchowymi śladami Jana Pawła II – w kontakcie z przyrodą i spotkanymi na trasie ludźmi – odkrywać piękno Boga i ślady Jego obecności. To żywy pomnik, który – przez swą modlitwę, życzliwość, refleksję nad papieskim nauczaniem i zwyczajną obecność na szlakach – wznosimy naszemu Rodakowi w duchu wdzięczności i pragnienia budowania cywilizacji miłości…

Biuro Szlaków Papieskich
Pl. Katedralny 1, 19-300 Ełk

SZLAK PAPIESKI
- Tajemnice Światła

Ełk - Wigry

KAJAKOWY SZLAK PAPIESKI
Tajemnice Zawierzenia

Wigry - Studzieniczna

SZLAK PAPIESKI
- Apostołów Miłosierdzia

Krutyń - Pisz