Ekipa Centrum

s. dr Blanka Ewa Szymańska OSB – dyrektor Centrum

Benedyktynka, wykładowca, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie teologii, poradnictwa psychologicznego i psychoterapii oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w zakresie historii literatury wczesnochrześcijańskiej. Dyrektor Centrum Oświatowo Dydaktycznego Diecezji Ełckiej. Fascynuje ją monastycyzm chrześcijański i duchowość benedyktyńska.

p. Bożena

Czuwa nad serdeczną atmosferą w księgarni, zarówno wśród klientów, jak i pracowników. Dusza towarzystwa. Zatroskana o swoją rodzinę, towarzyszy w trudzie codziennej pracy, jak i o klientów. Jej miły głos informuje, że księgarnia jest otwarta. Cieszymy się, że dobijemy razem do emerytury!

p. Małgorzata

Niedawno dołączyła do naszego zespołu, ale czuje się w nim, jak ryba w wodzie. Kompetentna i zorganizowana, wspiera ekipę w dynamicznym rozwoju. I tego będziemy się trzymać.

p. Barbara

Oddana bezgranicznie swej pracy emerytka, która jako wolontariuszka zechciała nas wesprzeć w księgarni w Suwałkach (przy kościele św. Aleksandra). Cieszymy się, że czuwa nad Ceremoniami i zaprasza wszystkich od poniedziałku do soboty z szeroko otwartymi ramionami!

p. Mariusz

Od niedawna dołączył do zespołu. Młody i utalentowany, solidny i zorganizowany. Czuwa nad płynnością finansową i naszymi kadrami. Dziękujemy i cieszymy się, że jest z nami!