Strefa Młodych - Kuźnia Talentów

Z radością informujemy że dzięki życzliwości Urzędu Miasta od maja 2009 roku prowadzimy Ełcką Kuźnią Talentów im. Jana Pawła II – Świetlicę dla Dzieci i Młodzieży, która powstała jako kolejne dzieło Centrum Oświatowo Dydaktycznego w Ełku.

Dedykujemy ją dzieciom i młodzieży z Ełku, które chciałyby rozwinąć swoje talenty i umiejętności językowe, komputerowe, filmowe, przyrodnicze, kulinarne i turystyczne. Ponadto osoby mające trudności w nauce mogą liczyć na wsparcie i pomoc, aby wszelkie braki jak najszybciej wyeliminować i osiągnąć znakomite wyniki.

Proponujemy zajęcia edukacyjne (nauka języków, obcych pomoc w odrabianiu lekcji), informatyczne, filmowe i teatralne, sportowe (siłownia, bilard, stoły tenisowe), krajoznawczo – turystyczne (wyprawy rowerowe i autokarowe), ogólnorozwojowe, plastyczne, muzyczne oraz kulinarne.

Każdy może wybrać coś dla siebie, dlatego podzieliliśmy nasze zajęcia na następujące sekcje – zadania:

DZIAŁANIE 1.

„Ale faza – życie pod napięciem”
Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, młodzieży (zajęcia muzyczne, plastyczne i psychoruchowe)., w ramach których ukazujemy alternatywne formy, mających na celu wykształcenie umiejętności organizacyjnych, porządkowych i społecznych. Celem podziału na grupy jest rozwój umiejętności organizowania aktywnego wypoczynku dla siebie i swoich młodszych kolegów Młodzież starsza i przynależąca do innych grup (np. KSM) uczy się odpowiedzialności, współpracy z opiekunami i wolontariuszami, dobrej organizacji pracy, kształtowania szacunku dla pracy własnej i innych, przewidywania skutków swoich działań i radzenia z problemami, przekazywania wiedzy i umiejętności innym oraz łączenia pracy z modlitwą.

DZIAŁANIE 2.

„Nie dla kujonów”
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze umożliwiające pomoc w nauce uczniom, którzy chcą podnieść poziom wiedzy w zakresie przedmiotów szkolnych. W sposób szczególny działania adresujemy do odbiorców, którzy nie są w stanie opanować podstaw programowych, a z powodu trudnej sytuacji materialnej nie są w stanie jej uzupełnić w ramach indywidualnych korepetycji.

DZIAŁANIE 3.

„Tylko dla twardzieli”
Zajęcia rozwijające umiejętności organizacyjne, estetyczne oraz dające możliwość oddziaływań wychowawczych poprzez rozwijanie zainteresowań, talentów i pasji w wybranych dziedzinach:

DZIAŁANIE 3a.

„Wygibusy”
Zajęcia mające na celu rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci i młodzieży. Realizowane przez praktyczne poznawanie zasad różnych gier, zasad fair play w rywalizacji, umiejętności przyjmowania porażki, współpracy w grupie oraz samodzielne przygotowywanie konkursów, quizów i zawodów (stoły tenisowe i billardowe, piłkarzyki, zestaw siłowni, gry planszowe).

DZIAŁANIE 3b.

„Netmania”
Działanie polegające na rozwijaniu wrażeń estetycznych u młodych ludzi poprzez nabywanie umiejętności zauważania piękna i odzwierciedlania go w wykonywanych pracach oraz umiejętności właściwego korzystania z komputera i zasobów internetowych. Na zajęciach graficznych i informatycznych młodzi mają możliwość poznania różnych technik graficznych, opracowywania własnych projektów, budowy stron internetowych, korzystania z zasobów wirtualnych. W czasie pracy poszerza się umiejętności transponowania wrażeń estetycznych na konkretną formę. Jednocześnie to doskonała okazja do nauki porządku i właściwej organizacji stanowisk pracy (wykorzystywane będą komputery, skanery, programy graficzne itp.).

DZIAŁANIE 3c.

„DeKaeFka”
To działania mające na celu kształtowanie wrażliwości artystycznej poznawanie różnych gatunków filmu oraz ukazanie właściwego korzystania z mediów. Zajęcia prowadzone w grupie zainteresowanych sztuką i twórczością (filmową i teatralną), ale nie mających możliwości rozwijania swoich zainteresowań w tym kierunku. To okazja do rozwijania zainteresowań oraz umiejętności dyskusji w grupie. Efektem jest podniesienie poziomu elokwencji, płynność w poruszaniu się w świecie kultury, wrażliwość na wartości.

DZIAŁANIE 4.

„KoMPaS JP2”
Koło Miłośników Papieskich Szlaków JP2 - działanie nawiązujące do Patrona Kuźni i Jego turystycznych pasji, mające na celu rozwijanie zainteresowań geograficznych, historycznych i kulturowych. Realizacja polega na organizowaniu wycieczek pieszych, rowerowych i autokarowych oraz spotkań z ciekawymi ludźmi. W wyniku tych zajęć odbiorcy nabywają umiejętności organizacyjnych (projektowania tras, konstruowania budżetu, gospodarowania finansami, przestrzegania zasad bhp, radzenia sobie w nietypowych sytuacjach) oraz odpowiedzialności za siebie i innych. Rozwija się w ten sposób kreatywność i przedsiębiorczość.

Zapraszamy do współtworzenia tej nowej Inicjatywy jaką jest Ełcka Kuźnia Talentów im. Jana Pawła II. Liczymy na pomoc nauczycieli dysponujących wolnym czasem, pedagogów oraz osób dobrej woli pragnących pomóc w realizacji tego dzieła.