Misja Centrum

Centrum Oświatowo Dydaktyczne to jednostka administracyjna Diecezji Ełckiej, działająca od 3 listopada 2005 roku – działa na podstawie Dekretu Biskupa Ełckiego z dnia 3 listopada 2005 roku (Nr 2230/2005) oraz regulacji prawnej art. 9 ust. l pkt. 7 Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.), a także postanowień własnego Statutu. Na mocy powyższych przepisów nie podlega wpisom do ewidencji podmiotów gospodarczych, ani wpisom KRS.

Posiada własny NIP (8481751591) i REGON (040022938-00040).
Jest czynnym podatnikiem VAT.

Prowadzi działalność statutową odpłatną i nieodpłatną.

W ramach struktur Centrum Oświatowo Dydaktycznego działają lub będą działać:

 • świetlice środowiskowe
 • szkoły i przedszkola
 • domy opieki społecznej
 • ośrodki dla osób niepełnosprawnych
 • księgarnie
 • redakcje czasopism diecezjalnych
 • rozgłośnia radia diecezjalnego
 • poradnie rodzinne
 • zakłady poligrafii
 • zakłady introligatorskie
 • biura notarialne (poradnictwo prawne)
 • szkolenia dydaktyczno-naukowe (sympozja naukowe)

Głównym zadaniem
Centrum Oświatowo Dydaktycznego jest:

 • działalność oświatowa, dydaktyczna, naukowa i wydawnicza
 • praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży
 • troska o rozwój naukowy i religijny
 • działalność charytatywno-opiekuńcza
 • aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
 • aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Pragniemy podzielić się radością, iż Centrum Oświatowo Dydaktyczne uzyskało szczególne wyróżnienie dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością. Dziękujemy za uznanie i uhonorowanie nas tym Certyfikatem.