SZAFa JP2 – SZLAKOWA AKADEMIA FAMILIJNA JP2

Już niemal XX lat temu były to dla naszej Diecezji gorące dni i ostatnie szlify przed przyjazdem papieża Jana Pawła II do Ełku, gdzie nasze mieliśmy zaszczyt w sposób bezpośredni przygotowywać Jego pobyt w tym mieście.

Dziś, po dwudziestu latach, w ramach uroczystości rocznicowych przygotowujemy inne wydarzenie, związane z Osobą Świętego w Diecezji Ełckiej.

Tym razem otwieramy SZAFę JP2 czyli Szlakową Akademię Familijną Jana Pawła II. Inaugurując w ten sposób sezon turystyczny na Szlakach Papieskich chcemy zachęcić i zaprosić wszystkich mieszkańców i gości do uczestnictwa w plenerowej inicjatywie stanowiącej odpowiedź na potrzeby współczesnych rodzin, wspólnot, osób indywidualnych, którym coraz trudniej stać na straży kluczowych wartości, którym dawał w swym życiu pierwszeństwo wyjątkowy Gość tej ziemi – Karol Wojtyła jako pielgrzym, turysta, profesor, kapłan, biskup, kardynał i papież. Podążając Jego śladami chcemy nauczyć się wypoczywać w malowniczym zakątku Polski i podjąć wysiłek osobistego rozwoju na miejscu przenikniętym duchem benedyktyńskiej modlitwy i pracy w Pokamedulskim Klasztorze na Wigrach.