100 PRZECINKÓW JP2

100 PRZECINKÓW JP2 na 100-lecie Jego urodzin

SZYKUJEMY PAPIESKIE „PRZECINKI” czyli jednodniowe wyprawy Szlakami Papieskimi z licznymi atrakcjami w terenie przy współpracy z Lasami Państwowymi i Wigierskim Parkiem Narodowym. Zatem dokładnie tak, jak ks. Karol Wojtyła z Krakowa przed laty „wybywał” na jednodniowe wycieczki ze studentami Grodu Kraka. Prosimy o zgłoszenia. Ilość miejsc ograniczona -100!!!