MISJA CENTRUM

Centrum Oświatowo Dydaktyczne to jednostka administracyjna Diecezji Ełckiej, działająca od 3 listopada 2005 roku - działa na podstawie Dekretu Biskupa Ełckiego z dnia 3 listopada 2005 roku (Nr 2230/2005) oraz regulacji prawnej art. 9 ust. l pkt. 7 Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.), a także postanowień własnego Statutu. Na mocy powyższych przepisów nie podlega wpisom do ewidencji podmiotów gospodarczych, ani wpisom KRS.
Posiada własny NIP (8481751591) i REGON (040022938-00040).
Jest czynnym podatnikiem VAT.
Prowadzi działalność statutową odpłatną i nieodpłatną.
Głównym zadaniem Centrum Oświatowo Dydaktycznego jest:
 • działalność oświatowa, dydaktyczna, naukowa i wydawnicza
 • praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży
 • troska o rozwój naukowy i religijny
 • działalność charytatywno-opiekuńcza
 • aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
 • aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
 • W ramach struktur Centrum Oświatowo Dydaktycznego działają lub będą działać:
 • świetlice środowiskowe
 • szkoły i przedszkola
 • domy opieki społecznej
 • ośrodki dla osób niepełnosprawnych
 • księgarnie
 • redakcje czasopism diecezjalnych
 • rozgłośnia radia diecezjalnego
 • poradnie rodzinne
 • zakłady poligrafii
 • zakłady introligatorskie
 • biura notarialne (poradnictwo prawne)
 • szkolenia dydaktyczno-naukowe (sympozja naukowe)
 • ZADANIA CENTRUM

  Cieszymy się, że Centrum Oświatowo Dydaktyczne szybko i sukcesywnie rozpoczęło realizację wyznaczonych sobie celów.

  Pierwszą uruchomioną przestrzenią działalności była Księgarnia św. Jerzego, której uroczystego poświęcenia w dniu 1 czerwca 2006 roku dokonał J. E. Ks. Bp Jerzy Mazur SVD, Ordynariusz Ełcki. Następnie został otwarty punkt Ceremonie w Suwałkach (Pl. Piłsudskiego 2 przy kościele p.w. św Aleksandra), a jako trzeci - punkt Dewocjonalia w Ełku (ul. 3-go maja 10). Księgarnie wychodzą naprzeciw potrzebom duchownych i świeckich naszej diecezji. Pragniemy, aby każdy znalazł w niej coś dla siebie, a sama Księgarnie – by były miejscem spotkania Boga w drugim człowieku.

  Drugą inicjatywą podjętą przez Centrum jest pracownia poligrafii. To tu pracują młodzi ludzie, którzy angażują swoje talenty, ideały i serce, aby wykonywane projekty graficzne, prace, strony internetowe czy wydruki były jak najpiękniejsze. Przyjmujemy zlecenia poligraficzne z całego kraju i realizujemy w nowoczesnym parku maszynowym. Jednocześnie prowadzimy usługi w zakresie wszelkiego typu opraw dokumentów, ksiąg parafialnych i innych, dzięki czemu nasza pracownia staje się miejscem spotkania dla kapłanów, sióstr zakonnych, nauczycieli, katechetów, uczniów i studentów oraz biznesmenów. Dzięki tej działalności – możemy realizować zamierzone cele.

  Kolejną inicjatywą było uruchomienie pracowni haftu komputerowego i szycia. To tu powstają piękne sztandary, chorągwie, szaty liturgiczne, ale i alby komunijne, stroje ministranckie, lektorskie czy kapłańskie. Tu również powstają spersonalizowane hafty na koszulki, kurtki, odzież reklamową i inne formy wizualizacji na tkaninach. Tu też przygotowujemy haft na szatki do chrztu.

  Z myślą o parafiach uruchomiliśmy Opłatkarnię, gdzie powstaje chleb na stół eucharystyczny (hostie i komunikanty), a także - opłatki na stół wigilijny. W tym dziele wspierają nas Siostry Karmelitanki w Witynach.

  Dla upamiętnienia Osoby Jana Pawła II w Diecezji Ełckiej powstały Szlaki Papieskie: Szlak Tajemnice Światła (z Ełku do Wigier), Kajakowy Szlak Papieski Tajemnice Zawierzenia (Wigry-Studzieniczna) oraz Kajakowy Szlak Papieski Apostołów Miłosierdzia (Krutyń-Pisz). Cieszymy się, ze korzysta z nich wiele osób indywidualnych, rodzin z dziećmi, przyjaciół, a także grupy zorganizowane.

  Kolejną formą rozpoczętych przez nas działań jest prowadzenie różnego typu szkoleń, podczas których stwarzamy możliwość duchowego wzrostu, poszerzenia wiedzy, podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz poznania ciekawych ludzi nauki i sztuki. Mamy nadzieję, że tego typu działania dydaktyczne pomogą jeszcze pełniej realizować swoje człowieczeństwo i chrześcijaństwo w zwyczajnej codzienności.
   

  Certyfikat

   
   
   
   
   
  Pragniemy podzielic się radością, iż Centrum Oświatowo Dyaktyczne uzyskało szczególne wyróżnienie dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością. Dziękujemy za uznanie i uhonorowanie nas tym Certyfikatem.