REGULAMIN SZLAKU PAPIESKIEGO

1. Szlak Papieski Tajemnice Światła i Tajemnice Zawierzenia służy pielgrzymom, młodzieży oraz tym wszystkim, którzy pragną idąc śladami Jana Pawła II pogłębiać swoją wiarę oraz poznawać dokumenty Kościoła w nauczaniu Papieża.
2. Szlak Papieski Tajemnice Światła i Tajemnice Zawierzenia na podobnych zasadach, co szlaki turystyczne, ale nie jest szlakiem turystycznym w pełnym prawnym znaczeniu tego słowa.
3. Administratorem Szlaku Papieskiego Tajemnice Światła i Tajemnice Zawierzenia jest Centrum Oświatowo Dydaktyczne
4. Szlak nie posiada specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego należy zachować szczególną ostrożność.
5. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze Szlaku Papieskiego Tajemnice Światła i Tajemnice Zawierzenia na własną odpowiedzialność, a dzieci na odpowiedzialność opiekuna.
6. Poruszanie się po Szlaku Papieskim Tajemnice Światła i Tajemnice Zawierzenia dozwolone jest od świtu do zmierzchu.
7. Poszczególne odcinki Szlaku Papieskiego Tajemnice Światła i Tajemnice Zawierzenia mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych przyczyn.
8. Biwakowanie i palenie ognisk może się odbywać tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
9. Na terenie parków narodowych obowiązuje posiadanie kart wstępu.
10. Na odcinkach Szlaku Papieskiego Tajemnice Światła i Tajemnice Zawierzenia, na których dochodzi do spotkania z pojazdami kołowymi obowiązują ogólne przepisy o ruchu drogowym.