Projekt – letni wypoczynek

W ramach Ełckiej Kuźni Talentów zrealizowaliśmy zadanie stanowiącą alternatywę wypoczynku letniego dzieciom, które nigdzie nie wyjechały na wakacje. TAJNIAK okazał się ciekawą propozycją edukacyjną, wychowawczą i rekreacyjną skierowana do dzieci i młodzieży. Uczestniczyli oni w warsztatach muzycznych, wycieczkach, zajęciach językowych oraz spotkali ciekawych ludzi. Wyprawa na Wyżynę Lubelską była doskonałą okazją do poznania nowych miejsc, a jednocześnie zapoznania się z naszą historią i piękną przyrodą. Prowadzone warsztaty pomagały wzmocnić dobre strony i eliminować niepożądane zjawiska, często przenoszone z rodzinnych i podwórkowych środowisk, dzięki czemu nasi podopieczni mogli podjąć wyzwanie przemiany siebie i świata. Promocją projektu – przed jego rozpoczęciem i w trakcie trwania – objętych było niemal 1000 osób, które otrzymały ulotki, zapoznały się z informacjami na stronach internetowych oraz ogłoszeń przekazywanych w szkole i parafii. W zadaniu Rejs w historię - zgodnie z założeniami - wzięło udział dwadzieścia osób, które realizowały zamierzone cele podczas tygodniowego pobytu. Warsztaty muzyczne – Dziecięce warsztaty chorałowe realizowane w Ełku - zgromadziły ponad 40 osób, podobnie jak zajęcia ogólnorozwojowe. Największą popularnością cieszyły się zajęcia terenowe, rekreacyjne i sportowe realizowane wraz z Oratorium św. Jana Bosko w Ełku, na które przybyło łącznie ponad 120 osób. Na zajęciach językowych kształciło się łącznie 35 podopiecznych. Zajęcia informatyczne nie odbyły się z braku środków. W dniach 28 czerwca – 4 lipca 2009 odbył się w Chełmie Rejs w historię, w którym wzięło udział dwadzieścia osób z ubogich rodzin naszego miasta, nad którymi opiekę sprawowało 4 opiekunów. Istotnymi celami wyjazdu było zapoznanie dzieci i młodzieży z dziedzictwem kulturalnym i historycznym Małopolski, edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży oraz ukazanie piękna Przełomu Wisły, Kazimierskiego Parku Krajobrazowego oraz zachodniej części Polesia Wołyńskiego. Cele te zostały zrealizowane poprzez zapoznanie się z historią miasta i okolic Chełma. Podopieczni zwiedzili: Zespół Katedralny Bazylianów, który przez lata był obiektem spornym pomiędzy ludnością Polski i Ukrainy, a obecnie jest jednym z najpiękniejszych miejsc na Chełmszczyźnie oraz Staromiejski Rynek z historyczną studnią, poznając w ten sposób dzieje i sposób życia ówczesnych mieszkańców miasta. Zwiedzając Klasztor Pijarów dowiedzieli się jak wielki wkład w rozwój szkolnictwa w narodzie polskim wniósł ten zakon, a wiadomości te utrwalili podczas zwiedzania Muzeum Chełmskiego oraz wędrówki w Podziemiach Kredowych. Atrakcją było niewątpliwie spotkanie z Duchem Bieluchem, które przysporzyło wielu wrażeń, szczególnie najmłodszym uczestnikom Rejsu w historię. Podczas wyjazdu do pobliskiego Pawłowa dzieci miały okazję poznać wielu interesujących ludzi, którzy wprowadzali je w świat ginących zawodów, takich jak bednarstwo i garncarstwo. Nie obyło się bez czynnego ich udziału w pokazach garncarskich, które były dla nich źródłem wielu pozytywnych emocji, a wykonane dzieła mogły zabrać ze sobą. W ten sposób został zrealizowany kolejny cel wyjazdu. Inną okazją do rozwijania umiejętności nawiązywania kontaktów było spotkanie z hierarchą Kościoła Prawosławnego i pobyt w cerkwi, który dodatkowo stał się dla uczestników źródłem nowych wiadomości o innej kulturze i religii. Ponadto wielką atrakcją okazał się wyjazd do: Nałęczowa (zwiedzanie Parku Uzdrowiskowego oraz zapoznanie się z historycznymi postaciami literatury polskiej, związanymi z tym miastem – Prus, Żeromski, Sienkiewicz) Wąwolnicy (pielgrzymowanie do Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej oraz do kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha). Kazimierza Dolnego (rejs statkiem wycieczkowym po Wiśle, wspinanie się do ruin zamku dolnego z XVI w. i basztę obronną oraz na Górę Trzech Krzyży, podziwianie pięknych kamienic przy Rynku). Piękno i specyfika poznawanych miejsc uwrażliwiła dzieci na konieczność troski o środowisko naturalne. Każdy dzień oprócz doznań estetycznych i zdobywania nowej wiedzy, pozwalał dzieciom na wypoczynek na świeżym powietrzu: przez ognisko integracyjne, liczne zabawy, gry sportowe oraz wędrówki piesze. Nie brakowało również zajęć rekreacyjnych na basenie i dyskotece. Tym sposobem został zrealizowany cel propagowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Dziecięce Warsztaty Chorałowe to nowatorska propozycja skierowana do dzieci i młodzieży lubiących śpiew z elementami historii starożytnej i nauki języka łacińskiego. Ku zdziwieniu organizatorów wzięło w nich udział ponad 40 osób, które z wielkim zaangażowaniem zapoznały się z dziejami tego typu śpiewu, uczyły się jego zasad oraz podstawowych słów języka klasycznego, aby móc i wiedzieć co śpiewać. Warsztaty zakończyły się koncertem na Barankach. Z kolei zajęcia ogólnorozwojowe, terenowe, rekreacyjne i językowe realizowane w Centrum oraz na trasie Szlaku Papieskiego z Ełku na Wigry (i nie tylko) cieszyły się wielkim zainteresowaniem z uwagi na ich atrakcyjność. Podróż i rejs statkiem papieskim TRYTON mijały bardzo szybko, wypełniona grami słownymi, muzycznymi oraz porozumiewaniem się w języku angielskim i niemieckim, dzięki czemu nowe słownictwo automatycznie trafiało do umysłów małych podopiecznych w atrakcyjnej i przyrodniczej formie

DZIĘKUJEMY URZĘDOWI MIASTA EŁKU ZA POMOC W REALIZACJI PROJEKTU.