INFORMACJA OGÓLNA O SZLAKU PAPIESKIM

Budujemy jeden z najwspanialszych pomników Janowi Pawłowi II na terenie Diecezji Ełckiej. Tym pomnikiem staje się Szlak Papieski "Tajemnice Światła" i "Tajemnice Zawierzenia".

+ Jerzy Mazur SVD, Biskup Ełcki

Pielgrzymowanie Szlakiem Papieskim Tajemnice Światła jest szczególną okazją do poznawania Boga, historii i przyrody naszej pięknej ziemi mazurskiej, augustowskiej, sejneńskiej i suwalskiej, na trasie liczącej około 170 km - prowadzącej przez malownicze miasta i wioski, Puszczę Augustowską, rezerwaty przyrody oraz Wigierski Park Narodowy. Poszczególne etapy tego całorocznego Szlaku Papieskiego można pokonywać na różne sposoby: wędrując pieszo lub jadąc rowerem, a zimą – jadąc na nartach. Ważne jest, aby przemierzając te przepiękne okolice, znaleźć czas na rozważanie wielkiego przesłania, jakie zostawił nam Jan Paweł II w Tajemnicach Światła.
Szlak rozpoczyna się w Ełku z miejsca, gdzie 8 czerwca 1999 roku Jan Paweł II sprawował Eucharystię, którą żywo mamy w naszej pamięci. Rozważając Tajemnicę Chrztu Pana Jezusa w Jordanie Temu dotrzemy do Sanktuarium maryjnego matki Bożej Rajgrodzkiej, królowej Rodzin, leżącego nad Jeziorem Rajgrodzkim, po którym pływał kajakiem Karol Wojtyła. Odcinek ten wynosi 45 km. Od Rajgrodu Tajemnica Objawienie Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej przybliży nas do sanktuarium matki Bożej Studzieniczańskiej w Studzienicznej. Pomnik Papieża, nad jeziorem przy sanktuarium, przypomina Jego wizytę w tym miejscu, do którego dotarł na osobistą prośbę, odwiedzając naszą Diecezję. Ten etap wynosi 35 km. Wędrując malowniczym brzegiem Kanału Augustowskiego i rozważając Tajemnicę Głoszenia Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia, odwiedzimy Mikaszówkę, gdzie miała miejsce ciekawa scena z udziałem miejscowego proboszcza i nieznanego turysty, którym okazał się biskup Karol Wojtyła. Po latach papież Jan Paweł II z uśmiechem wspominał to wydarzenie. Odcinek ten wynosi 29 km. Z Mikaszówki powiedzie nas Szlak przepiękna Puszczą Augustowską, przez Czarną Hańczę do Bazyliki Najświętszej Maryi Panny w Sejnach, gdzie ujrzymy figurę Matki Bożej Szafkowej z XV w., jednej z najstarszych w Europie. W 1975 r., kardynał Karol Wojtyła, uświęcił to miejsce swoją obecnością, nakładając korony papieskie na figurę Matki Bożej Sejneńskiej. Pokonując ten 30 km odcinek, rozważamy Tajemnicę Przemienienia na Górze Tabor. Ostatni etap Szlaku Papieskiego tajemnice Światła wiedzie z kompleksu podominikańskiego w Sejnach, przez Wigierski Park Narodowy do Wigier i wynosi 28 km. Tej wędrówce towarzyszy rozważanie Tajemnicy Ustanowienia Eucharystii. Wigry to szczególniebliskie papieżowi miejsce, gdzie nabierał sił po pielgrzymce w naszej Diecezji, a które niegdyś zamieszkiwali kameduli modląc się, pracując i kontemplując obecność Boga pośród tak przepięknych lasów i jezior.
Zachęcamy do wędrowania Szlakiem Papieskim zwłaszcza ludzi młodych, tych którzy chcą być pokoleniem JP 2. Ten Szlak jest duchowym pomnikiem, który stawiamy Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II – mamy taką nadzieję, że wkrótce zostanie zaliczony w poczet świętych.
UWAGA: Dla pielgrzymów Szlaku Papieskiego przewidziane są certyfikaty i odznaki:
  • brązowa – za pokonanie I etapu,
  • srebrna – za III etapy oraz złota za przebycie całej trasy,
  • Jest możliwość łączenia etapów.

  • Wszelkie informacje dotyczące Szlaku Papieskiego Tajemnice Światła można uzyskaćw Biurze Szlaku Papieskiego Centrum Oświatowo Dydaktycznego w Ełku przy Pl. Katedralnym 1. Tam też będzie można nabyć okolicznościowe koszulki i czapeczki, pamiątkowe znaczki, foldery i mapy Szlaku Papieskiego Tajemnice Światła oraz certyfikaty i odznaki. Dane kontaktowe Biura szlaku Papieskiego zostały też dziś udostępnione na ulotkach, które są rozdawane.
    Dziękujemy za wielką życzliwość i wsparcie wszystkim, którzy włączyli się z wielkim entuzjazmem i zapałem w tę inicjatywę – Władzom Miast i poszczególnych Samorządów Ełku, Prostek, Grajewa, Rajgrodu, Augustowa, Płaskiej, Sejn, Gib, Krasnopola i Suwałk. Szczególne podziękowania kierujemy doDyrektora Generalnego Lasów Państwowych w Białymstoku wraz z Nadleśnictwami: Ełku, Rajgrodu, Augustowa, Płaskiej, Głębokiego Brodu, Pomorza oraz Dyrektorowi Wigierskiego Parku Narodowego wraz z pracownikami. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób aktywnie włączyli się w tworzenieSzlaku Papieskiego Tajemnice Światła.